Dernek Genel Kurul Kararlarının İptali
Yazı

Dernek Genel Kurul Kararlarının İptali

Dernek Genel Kurul Kararlarının İptali Giriş Türk Hukuku’nda dernekler, gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi toplulukları olarak düzenlenmiştir. Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. Dernek Genel Kurulu Türk Medeni Kanunu’nun...

Organ veya Doku Ticareti Suçu ve Cezası (TCK madde 91)
Yazı

Organ veya Doku Ticareti Suçu ve Cezası (TCK madde 91)

Organ veya Doku Ticareti Suçu ve Cezası GİRİŞ Türk Hukuku’nda hukuken geçerli rızaya dayanmayan organ veya doku ticareti suçu ve cezası, Türk Ceza Kanunu’nun 91. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; “(1) Hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın, kişiden organ alan kimse, beş yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun konusunun doku olması halinde, iki yıldan...

TÜRK MİLLETİNİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ, DEVLETİN KURUM VE ORGANLARINI AŞAĞILAMA SUÇU NEDİR? (TCK Madde 301)
Yazı

TÜRK MİLLETİNİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ, DEVLETİN KURUM VE ORGANLARINI AŞAĞILAMA SUÇU NEDİR? (TCK Madde 301)

TÜRK MİLLETİNİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ, DEVLETİN KURUM VE ORGANLARINI AŞAĞILAMA SUÇU NEDİR? GİRİŞ  Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesinde, “Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmektedir. TCK Madde 301- (1) Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini,...

Nafaka Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi (İcra İflas Kanunu 344)
Yazı

Nafaka Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi (İcra İflas Kanunu 344)

Nafaka Yükümlülüğü Yerine Getirilmezse Ne Olur? GİRİŞ Türk Hukuku’nda belirli durumlarda nafaka yükümlülüğünün getirilebileceği düzenlenmiştir. Bir boşanma davalarında talep edilebilecek nafakalar; Tedbir nafakası, İştirak nafakası Yoksulluk nafakası olarak karşımıza çıkmaktadır. Tedbir nafakasına, boşanma davası sürdüğü müddetçe hükmedilebilir. İştirak nafakası ve yoksulluk nafakası ise boşanma davasının sona ermesinden itibaren söz konusu olur. Tedbir nafakası, boşanma davası...

İmar Para Cezalarına İtiraz ve İptal Davası
Yazı

İmar Para Cezalarına İtiraz ve İptal Davası

İMAR PARA CEZALARINA İTİRAZ VE İPTAL DAVASI YOLU GİRİŞ  İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre bazı fiilleri işleyen kişiler hakkında para cezası uygulanacağı ile para cezalarını verecek idari merciler ve bu para cezasına ne şekilde itiraz edilebileceği düzenlenmektedir. İdari Para Cezasına İtiraz Sebepleri Nelerdir? İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre itiraz sebepleri şunlar olabilir: Para cezasının yetkisiz...

Mülkiyeti Muhafaza Yoluyla Motorlu Araç Satışı
Yazı

Mülkiyeti Muhafaza Yoluyla Motorlu Araç Satışı

Mülkiyeti Muhafaza Yolu ile Motorlu Araç Satışı GİRİŞ Türk Hukuku’nda taşınır mülkiyetinin muhafazası kaydı ile satış Türk Medeni Kanunu ve diğer ilgili kanun hükümleriyle mümkün kılınmıştır. Mülkiyetin saklı tutulması kaydı ile satış sözleşmesi, sözleşmede belirlenmiş satış bedelinin tamamen ödenmesine kadar satıcıda kalacağını öngören bir satış sözleşmesidir. Uygulamada genel olarak mülkiyeti muhafaza yolu ile satış sözleşmesi,...

İmar Planı Nedir? İmar Planı Nasıl Yapılır? Yapı Ruhsatı Nedir?
Yazı

İmar Planı Nedir? İmar Planı Nasıl Yapılır? Yapı Ruhsatı Nedir?

İMAR PLANI NEDİR? GİRİŞ İmar planları, bir bölgenin ya da bir taşınmazın yapılaşma amacını, kullanım şeklini, yapılaşma koşullarını belirleyen düzenleyici idari işlemlerdir. İmar planları düzenleyici idari işlem olarak kabul edilmektedir. Söz konusu bu düzenleyici  idari işlemlere karşı 2575 sayılı Danıştay Kanununun 24/c maddesine göre Danıştay’da dava açılmaktadır. Belirtmek gerekir ki imar planlarına karşı dava açma...

Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu ve Cezası (TCK madde 109)
Yazı

Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu ve Cezası (TCK madde 109)

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU NEDİR? GİRİŞ  Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, bir kimsenin hukuka aykırı olarak “bir yere gitmek” veya “bir yerde kalmak” özgürlüğünden yoksun bırakılmasıdır. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 109. maddesinde, “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmektedir. Suç ile korunan hukuksal yarar, kişinin iradesine göre o anda...

Kat Malikleri Genel Kurulu Nedir? Kat Malikleri Toplantısı Nedir?
Yazı

Kat Malikleri Genel Kurulu Nedir? Kat Malikleri Toplantısı Nedir?

KAT MALİKLERİ GENEL KURULU GİRİŞ Kat malikleri genel kurulu, anataşınmaza ait bağımsız bölümlerine sahip olan kat maliklerinin bir araya gelerek anataşınmazın yönetimine, ortak alanların kullanımına ve anataşınmaza ait her türlü konuda karar aldıkları kuruldur. Kurulun aldığı kararlar, kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamalıdır. Kat Malikleri Genel Kurulu Üyeleri  Kurulun asli üyeleri belirtildiği üzere kat malikleridir. Ancak...

Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali Nedir?
Yazı

Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali Nedir?

ŞİRKETLERDE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ NEDİR? GİRİŞ  Anonim şirket genel kurulu, murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin hazır bulunmaları şartıyla hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortakların katılımıyla toplanır. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağırılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç...