Anonim Şirketlerde Bölünme, Birleşme ve Tür Değiştirme Nedir?
Yazı

Anonim Şirketlerde Bölünme, Birleşme ve Tür Değiştirme Nedir?

ANONİM ŞİRKETLERDE BÖLÜNME, BİRLEŞME VE TÜR DEĞİŞTİRME Giriş Anonim şirketler günümüzde piyasanın en önemli aktörlerinden biridir. Anonim şirketler kar amacı güderler ve bu amaç doğrultusunda her zaman değer maksimizasyonunu amaçlarlar ve bu sebeple kimi zaman faaliyet hacimlerini genişletmek, daraltmak ya da yapısal değişikliğe gitme yolunu tercih edebilirler. Bu değişiklikler TTK’da birleşme, bölünme ve tür değiştirme...

Davanın Açılmamış Sayılması Kararı Nedir?
Yazı

Davanın Açılmamış Sayılması Kararı Nedir?

DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI NEDİR? GİRİŞ  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda davanın açılmamış sayılmasını gerektiren sebepler birçok madde altında düzenlenmektedir. Bunlar: 1. Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Nedeniyle Davanın Açılmamış Sayılması Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi halinde, taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise tebliğ tarihinden, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten;...

Menfi Tespit Davası Nedir?
Yazı

Menfi Tespit Davası Nedir?

Menfi Tespit Davası Nedir? GİRİŞ HMK m. 106 uyarınca tespit davası tanımlanmıştır ilgili maddeye göre mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesinin talep edilmesi tespit davasıdır. Mahkemeden icra takibi borçlusunun borcu ifa etmeden önce herhangi bir borcu olup olmadığını tespiti talebine menfi tespit davası denir....

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Nedir?
Yazı

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Nedir?

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI Giriş Geçmişten günümüze insanlar hayatın her alanında kendisine zarar verebilecek tehlikelerle karşılaşabilirler. Günümüzün pek çok saatini geçirdiğimiz trafik de tehlikeyle karşılaşabileceğimiz yerlerin başında gelmektedir. Öyle ki TÜİK verilerine göre ülkemizde 2021 yılında toplam 1 milyon 186 bin 353 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 998 bin 390 tanesi maddi hasarlı,...

Israrlı Takip Suçu Nedir? (TCK madde 123/A)
Yazı

Israrlı Takip Suçu Nedir? (TCK madde 123/A)

ISRARLI TAKİP SUÇU NEDİR?  TCK m. 123/A Israrlı Takip (1)Israrlı bir şekilde; fiziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan faile altı aydan iki yıla kadar...

Tahkim Nedir?
Yazı

Tahkim Nedir?

Tahkim Nedir? Bir uyuşmazlıkta tarafların anlaşarak, uyuşmazlığın bağımsız mahkemeler yerine alanında uzman tarafsız özel kişilerce incelendiği ve bu kişilerce karar verilip uyuşmazlığın çözümlenmesine tahkim denir. Tahkimde verilen karar aynı bağımsız mahkemelerce verilen kararlar gibi sonuçlar doğurur. Tahkim kurumsal tahkim ve ad hoc tahkim olarak ikiye ayrılır. Kurumsal Tahkim: Tarafların anlaşarak önceden belirli kuralları olan bir...

Suçluların İadesi (Geri Verilmesi) Nedir?
Yazı

Suçluların İadesi (Geri Verilmesi) Nedir?

SUÇLULARIN İADESİ (GERİ VERİLMESİ) NEDİR? GİRİŞ Suç işledikten sonra yabancı bir ülkeye ya da ülkemize kaçan failin cezasız kalmaması, suçluların iade yoluyla teslimi ile mümkündür. Burada devletlerin birbirleriyle  karşılıklı bir yardımı söz konusudur. Bu şekilde ülkelerin suç işleyip kaçan faillere sığınak olması önlenmiş olacaktır. Suçluların iadesi, yabancı ülkede işlenen bir suç nedeniyle hakkında adli merciler...

Arabuluculuk Nedir? Ticari Arabuluculuk Nedir? Dava Şartı Arabuluculuk Nedir?
Yazı

Arabuluculuk Nedir? Ticari Arabuluculuk Nedir? Dava Şartı Arabuluculuk Nedir?

ARABULUCULUK GİRİŞ Anayasa’nın 9. Maddesine göre yargılama yetkisi bağımsız mahkemelere aittir. Ancak özel hukuktan doğan uyuşmazlıklarda mahkeme dışı alternatif uyuşmazlık çözüm yolları bulunmaktadır. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın uzmanlık eğitimi almış tarafsız ve bağımsız üçüncü bir kişinin katılımıyla gönüllü bir şekilde yürütülen hızlı ve kesin bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Ek olarak, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na...

Evlat Edinme ve Koruyucu Aile Nedir?
Yazı

Evlat Edinme ve Koruyucu Aile Nedir?

KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİ VE KORUYUCU AİLE GİRİŞ  Küçüğün evlat edinilmesi Türk Medeni Kanunu’nun 305-312 maddelerinde düzenlenen, mahkeme kararıyla neticelenen bir süreç iken, koruyucu ailelik Sosyal Hizmetler Kanunu’nun 24. maddesi ve Koruyucu Aile Yönetmeliği kapsamında kuruluş bakımına alternatif koruma altındaki çocukların aile yanında bakımlarına yönelik süreli ve geçici bir hizmet yöntemidir. KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİ Evlat edinme...

Acente Nedir?
Yazı

Acente Nedir?

Acente Nedir? GİRİŞ Tacirlerin üretilen mal ve hizmetlerini daha geniş bir çevrede pazarlayabilmek için yardımcı hizmetlerden yararlanması gerekebilir. Ancak çoğu zaman bu hizmet tacirler açısından oldukça masraflıdır. Bu durumda acente adı verilen ve ayrı bir işletme sahibi olan bu yardımcılar tacir adına tacirin ürettiği mal ve hizmetlerin satımı için sürekli aracılık faaliyeti yürütür ve tacir...