Ses ve Görüntülerin Kayda Alınması Suçu (TCK madde 286)
Yazı

Ses ve Görüntülerin Kayda Alınması Suçu (TCK madde 286)

SES VE GÖRÜNTÜLERİN KAYDA ALINMASI SUÇU GİRİŞ Ses veya görüntülerin kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal etmektedir. TCK madde 134’te de belirtildiği üzere özel hayatın ihlalinin kayda alınması suretiyle işlenmesinde bu cezanın ağırlığı arttırılır. Madde 286- (1) Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi, altı aya kadar...

Depremden Doğan Zararların Tazmini – Deprem Tazminatı Nedir?
Yazı

Depremden Doğan Zararların Tazmini – Deprem Tazminatı Nedir?

Depremden Doğan Zararların Tazmini GİRİŞ Türk Hukuku’nda deprem nedeniyle binanın yıkılması veya hasar görmesi durumunda tazminat davası haksız fiil sorumluluğuna dayalı olarak açılabilir. Yüklenici, denetçi vb. gibi yapının kötü yapılmasında her tür kusuru veya sorumluluğu, ihmali bulunan kişiler, binada yaşasa da yaşamasa da o bina nedeniyle zarar gören herkese karşı sorumlu olur, bu kişilere karşı...

Yurtdışı Çıkış Yasağı Nedir? Pasaport Tahdidi Nedir?
Yazı

Yurtdışı Çıkış Yasağı Nedir? Pasaport Tahdidi Nedir?

YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VE PASAPORT TAHDİDİ GİRİŞ Türk Hukukunda yurtdışı çıkış yasağı ve pasaport tahdidi bir idari işlem olup Pasaport Kanunu’nun 22. Maddesinde düzenlenmiştir. Tahdit’in tanımı TDK’ye göre çevresini daraltma, sınır koyma, sınırlama, kısıtlama, çevreleme anlamlarına gelmektedir. Pasaport tahdidi ise idare tarafından kişilerin pasaport işlemlerine gerekçeye dayalı olarak konulan kısıtlama anlamına gelmektedir. Pasaport tahdit işleminde yetkililer,...

Dezenformasyon ile Mücadele Yasası Nedir? Sosyal Medya Yasası Nedir?
Yazı

Dezenformasyon ile Mücadele Yasası Nedir? Sosyal Medya Yasası Nedir?

Sosyal Medya Yasası – Dezenformasyon İle Mücadele Yasası Dezenformasyon Nedir? Dezenformasyon TDK’ye göre çarpıtma anlamına gelmektedir. Yanlış ve kasıtlı olarak yayılan bilgi de denilebilir. Dezenformasyon İle Mücadele Yasası ve Sosyal Medya Yasası Nedir? Dezenformasyon ile mücadele yasası 13.10.22 tarihinde TBMM tarafından kabul edilmiş; 18.10.22 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yanlış ve kasıtlı olarak yayılan bilgileri önleme...

6284 Sayılı Kanundaki Tedbirler, Evli Kadın Uzaklaştırma Kararını Nasıl Alır?
Yazı

6284 Sayılı Kanundaki Tedbirler, Evli Kadın Uzaklaştırma Kararını Nasıl Alır?

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamındaki Tedbirler GİRİŞ Tük Hukuku’nda 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu ile şiddet mağduru olanlar için önleme ve koruma tedbirleri düzenlenmiştir. Kanun kapsamında düzenlenen şiddet kavramı, sadece fiziksel şiddet olmayıp psikolojik ve ekonomik şiddet mağdurlarını da gözetmektedir. Bunun yanında kanunda...

Kuran’ın Yakılması Suçu – Kuran Yırtma Suçu Nedir?
Yazı

Kuran’ın Yakılması Suçu – Kuran Yırtma Suçu Nedir?

KURAN’IN YAKILMASI HANGİ SUÇLARI OLUŞTURUR VE KORUNAN HUKUKİ DEĞER NEDİR? GİRİŞ İnanç hürriyeti hem ulusal hem de uluslararası düzenlemelerle koruma altına alınmıştır. Hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 9. Maddesinde hem de T.C. Anayasası’nın 24. Maddesinde düzenlenmiş olup TCK 216 ile de cezalandırılması öngörülmüştür. Din ve vicdan hürriyeti T.C. Anayasa Madde 24 – “Herkes, vicdan, dini...

Adli Para Cezası Nedir? Adli Para Cezası Nasıl Ödenir?
Yazı

Adli Para Cezası Nedir? Adli Para Cezası Nasıl Ödenir?

ADLİ PARA CEZASI NEDİR? GİRİŞ Türk Ceza Kanunu (TCK) bir suç oluşumu durumunda hapis ve/veya adli para cezasının uygulanabileceğini hükmetmektedir (Sanığa hem hapis cezası hem adli para cezası verilebildiği gibi yalnızca hapis cezası veya yalnızca adli para cezası da verilebilmektedir.). Adli para cezasının uygulanacağını veya uygulanamayacağına MAHKEME karar verir. Adli para cezası ödenmedi taktirde hapis...

Ortak Velayet Nedir? Eşler Ortak Velayet Hakkını Nasıl Kullanır?
Yazı

Ortak Velayet Nedir? Eşler Ortak Velayet Hakkını Nasıl Kullanır?

Ortak Velayet GİRİŞ Türk Hukuku’nda velayet Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. TMK 335. maddede ifade edildiği üzere “Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velâyeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velâyet ana ve babadan alınamaz. Hâkim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın velâyeti altında kalırlar.”  Velayet, çocuğun yetiştirilmesi, bakımlarının yapılması ve gözetilmesi konularında...

Adli Arama Nedir? Aramada Ele Geçirilen Belgeler Delil Olur mu?
Yazı

Adli Arama Nedir? Aramada Ele Geçirilen Belgeler Delil Olur mu?

Adli Arama Giriş Türk Hukukunda arama Ceza Muhakemeleri Kanunu ile Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nde arama, adli arama ve önleme araması olmak üzere ikiye ayrılmıştır. CMK’da düzenlenen arama ise adli arama olarak karşımıza çıkmaktadır. Adli aramanın tanımı Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde yapılmıştır. Buna göre “Adlî arama,...

Taşkın Yapıdan Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davası
Yazı

Taşkın Yapıdan Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davası

Taşkın Yapıdan Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davası GİRİŞ Türk Hukuku’nda taşkın yapılardan kaynaklı komşu parsele tecavüz durumunun hukuka uygun hale getirilebilmesi adına Türk Medeni Kanunu’nda gerekli düzenleme öngörülmüştür. Bir parsel üzerinde var olan yapının komşu parsele taşması durumunda taşkın yapıdan söz edilir. TMK 725 “Bir yapının başkasına ait araziye taşırılan kısmı, eğer yapıyı yapan...